PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ A MŠ DOLNÍ HEŘMANICE - ŠABLONY III.

logolink-MSMT-VVV-hor-barva-cz-1


registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020420


Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 naše škola čerpala finanční prostředky

z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím

výzvy 02_20_080 Šablony III.

Cílem projektu bylo zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků

dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 453.309,-Kč jsme hradili tyto

aktivity:

- Školní asistent – personální podpora MŠ

- Projektový den ve výuce MŠ

- Školní asistent – personální podpora ZŠ

- Projektový den ve výuce ZŠ