Projekt Zdravá školní jídelna

Od letošního školního roku jsme součástí projektu Zdravá školní jídelna.

Projekt se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:

 1. Vzdělaný personál Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu
 2. Informovaný strávník Strávník se o správné výživě dozvídá vhodným způsobem v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů
 3. Motivující pedagog a vedení školy Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů


10 kritérii Zdravé školní jídelny

 1. Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi
 2. Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši)
 3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
 4. Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů
 5. Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka
 6. Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí
 7. Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní
 8. Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny
 9. Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků dětí
 10. Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči

logo-zsj