PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ A MŠ DOLNÍ HEŘMANICE - ŠABLONY II.

logolink-MSMT-VVV-hor-barva-cz-1


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015169


Od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02-18_063 Šablony II.

Cílem projektu bylo zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 676.314,-Kč jsme hradili tyto aktivity:

- Školní asistent – personální podpora MŠ

- Školní asistent – personální podpora ZŠ

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)