HRAVĚ A TVOŘIVĚ

EU-MSMT-Barevne-CMYK-768x110

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001464


Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 757.924,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD


PLAKÁT OP JAK