Družina


Školní družina funguje denně od 11.15 do 15.45 hodin

Úplata školní družiny se vybírá do konce měsíce září v částce 320,-Kč za období září – prosinec 2021Vychovatelka – Ivana Svobodová