Družina


Školní družina funguje denně od 11.15 do 15.45 hodin

Úplata školní družiny se vybírá do konce měsíce ledna v částce 540,-Kč za období leden – červen 2022.