KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ

Níže naleznete kritéria k přijímání dětí do mateřské školy.

Kritéria pro přijetí do MŠ