Zápis do ZŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se mění také průběh zápisů do základní školy. Níže jsou uvedená nové KRITÉRIA společně s podmínkami podání žádostí.

Žádost společně se zápisním lístkem najdete s sekci DOKUMENTY -> OSTATNÍ -> Základní škola – ŽÁDOST A ZÁPISNÍ LÍSTEK/ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY