Zápis do MŠ

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ, ŽÁDOST o přijetí dětí do MŠ a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ najdete v sekci DOKUMENTY -> OSTATNÍ -> MATEŘSKÁ ŠKOLA