Projekty

Mateřská školka je zapojena do celostátního projektu MRKVIČKA, který je pod záštitou sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Dalším projektem, do které jsme zapojeni, je kampaň Celé Česko čte dětem. I když je tato kampaň primárně určena rodičům, i my se snažíme pomocí této kampaně vytvořit u dětí kladný vztah nejen ke knížkám, ale hlavně ke čtení samotnému.
Veškeré informace můžete na jít na jejich stránkách – https://celeceskoctedetem.cz/