Informace k návratu do škol

Informace k návratu do škol

V pondělí 12. dubna zahajujeme prezenční výuku žáků školy a také dětí předškolního věku, kteří mají povinné předškolní vzdělávání.

Základní škola – Žáci mají povinnost nosit respirátor/nanoroušku/chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole
– Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole
– Žáci budou pravidelně testovaní, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Jestliže není přítomen v těchto dnech, provádí se testování bezprostředně po příchodu do školy.
– Výjimku z testování mají žáci, kteří můžou doložit negativní výsledek RT-PCR testu, negativní výsledek POC antigenního testu (ne staršího než 48hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19 a také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To je ovšem nutno prokázat např. potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře či lékařskou zprávou.
– Žáci budou mít automaticky přihlášené stravování

Mateřská škola – Děti budou pravidelně testovaní, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Jestliže není přítomen v těchto dnech, provádí se testování bezprostředně po příchodu do školy.
– Výjimku z testování mají děti, které můžou doložit negativní výsledek RT-PCR testu, negativní výsledek POC antigenního testu (ne staršího než 48hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19 a také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To je ovšem nutno prokázat např. potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře či lékařskou zprávou.
– Děti NEMAJÍ povinnost nosit respirátor/nanoroušku/chirurgickou rouškou.
– Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole
– Přítomnost na vzdělávání se také umožňuje dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci těchto vybraných profesí: – zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktické školy jednoleté nebo dvouleté nebo pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy
– zaměstnanci bezpečnostních sborů
– příslušníci ozbrojených sil
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
– zaměstnanci Finanční správy České republiky
Zákonný zástupce musí škole doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Odkaz na stránku s veškerými informacemi https://testovani.edu.cz/