Zahájení školního roku 2021/2022

Krásné prázdniny

Nová opatření pro školy a pokyny ředitelky

Mimořádné opatření pro ZŠ

Aktuální informace k začátku školního roku

Zahájení školního roku v MŠ

Informace ke koronaviru

Projekt EU – Společné vzdělávání

Informace o GDPR